• 16 items
 1. LK Life Khaki Slim Fit Long Sleeve Plaid Shirt - Haggar
  Sale $27.99 Original Price $58.00
 2. LK Life Khaki Slim Fit Long Sleeve Plaid Shirt - Haggar
  Sale $27.99 Original Price $58.00
 3. LK Life Khaki Slim Fit Short Sleeve Shirt - Haggar
  Sale $27.99 Original Price $50.00
 4. LK Life Khaki Sport Coat - Khaki Twill - Slim Fit - Haggar
  Sale $89.99 Original Price $250.00
 5. LK Life Khaki Denim Jeans - Straight Fit - Haggar
  Sale $32.99 Original Price $80.00
 6. LK Life Khaki Twill Chino - Slim Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $32.99 Original Price $65.00
 7. LK Life Khaki Chino - Relaxed Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $27.99 Original Price $65.00
 8. LK Life Khaki Chino - Slim Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $24.99 Original Price $65.00
 9. LK Life Khaki Corduroy Chino - Straight Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $32.99 Original Price $65.00
 10. LK Life Khaki Sand Washed Chino - Straight Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $29.99 Original Price $65.00
 11. LK Life Khaki Canvas Chino - Straight Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $26.99 Original Price $65.00
 12. LK Life Khaki Chino - Slim Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $24.99 Original Price $65.00
 13. LK Life Khaki Utility Chino - Straight Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $32.99 Original Price $65.00
 14. LK Life Khaki Chino - Slim Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $32.99 Original Price $65.00
 15. LK Life Khaki Chino - Straight Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $27.99 Original Price $65.00
 16. LK Life Khaki Chino - Relaxed Fit, Flat Front - Haggar
  Sale $27.99 Original Price $65.00
 • 16 items